Evanghelizare publică ISUS A ZIS … organizată de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România începând cu 2 aprilie 2021, în fiecare seară de la ora 21:00​, LIVE pe Youtube, Facebook, Speranta Tv, Radio Vocea Sperantei și www.adventist.ro

Isus a zis: „Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” (Ioan 3:8) Toți creștinii se botează, dar oare câți trăiesc cu adevărat „nașterea din duh”? Toți creștinii se botează, dar oare câți trăiesc cu adevărat „nașterea din duh”? Isus a definit-o o singură dată, când a vorbit între patru ochi cu un cărturar cumsecade. Te invităm să studiem împreună metafora „nașterii din vânt”, probabil cea mai neglijată experiență spirituală.